Iedereen verdient een financiële planning!

Je kent dat wel: “ik weet ongeveer hoe ik er financieel voor sta”. Maar hoe sta je er in detail én globaal in de toekomst écht voor? Dat is een heel andere vraag. Alle financiële en fiscale facetten komen samen in een financiële planning en geven je inzicht voor nú én in de toekomst. Het kompas voor de financiële oplossingen om je wensen en doelen te bereiken.

Inventarisatie van jouw situatie

Het kennismakingsgesprek is veruit het belangrijkste gesprek. Om jouw financiële gids en vertrouwenspersoon te mogen zijn, moet uit dit gesprek blijken dat wij met elkaar de juiste klik hebben. Bij het opstellen van een financiële planning is een terugkerend aspect welke wensen en doelen je hebt. Helder en concreet geformuleerde wensen en doelen zijn het anker van je financiële kompas, het financieel plan.

Een overzichtelijk financieel plan

Een financiële planning hoeft niet alle mogelijke deelgebieden en scenario’s te omvatten. Spreek je doelen en wensen uit. Alleen zo kunnen wij een juiste inschatting maken van waar je behoefte ligt. Aan de hand hiervan lever je relevante gegevens aan. Uiteraard helpen we je hierbij. Hoe meer informatie je aan ons verstrekt, hoe waardevoller je plan is. Vervolgens ontvang je aan de hand van deze gegevens één of meerdere analyse(s) voor je financieel plan.

Aangepast op jouw wensen en doelen

In de bespreking krijg je de analyse(s) te zien. Daarbij besteden we aandacht aan de uitgangspunten en de resultaten. Belangrijk is om ons in deze fase te voorzien van de ‘zachte’ informatie die niet blijkt uit de documentatie. Spreek vooral je gedachten en gevoel uit en schroom niet om eerder opgestelde wensen en doelen bij te stellen. Wees je ervan bewust dat een financieel plan altijd onderhevig is aan veranderingen en geen wet van Meden en Perzen is. Belastingwetten veranderen, vermogen is onderhevig aan rendement en soms moet of wil je jouw levensonderhoud bijstellen. Tot slot zullen we de mogelijke oplossing(en) met je bespreken.

Oplossingen op maat

Aan de hand van de bespreking werken wij jouw financiële planning uit in een adviesrapport of -brief. Hierin staan samengevat de uitgangspunten en de mogelijke oplossing(en). Afhankelijk van je situatie heb je waarschijnlijk voldoende mogelijkheden om je wensen en doelen te verwezenlijken. Uiteraard begeleiden wij je als je een product bij een verzekeraar of bank nodig hebt. Of als je bijvoorbeeld in contact wil treden met een notaris of de Belastingdienst.

Jouw financiele kompas voor de toekomst

Een financiële planning maak je niet in één keer, aangezien de toekomst in de praktijk weerbarstiger is dan een theoretisch model. Daarom is de vuistregel om eens in de 3 tot 5 jaar of bij een belangrijke gebeurtenis jouw financiële planning bij te stellen. Denk hierbij aan het kopen van een woning, trouwen, het krijgen van kinderen, vermogensoverdracht of werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wij staan je graag bij om je financiële doelen te bereiken. In goede én slechte tijden.